Réamhrá / Introduction

Réamhrá / Introduction

Fáilte Uí Cheallaigh romhat go suíomh gréasáin na Gaelscoile seo. Tá súil agam go mbainfidh tú taitneamh as do thréimhse a chaitheamh linn anseo. Má tá ceist ar bith agat, déan teagmháil linn @ (067) 33509 nó ar ríomhphost chuig: oifig@gaelscoilau.ie. Thank you for visiting our school website. Enjoy browsing, and if you have any question you would like to ask, do not hesitate to give me a call on (067 33509), or send an email to oifig@gaelscoilau.ie

Tairgíonn Gaelscoil Aonach Urmhumhan oideachas dátheangach cruthanta do do pháiste leis an gCuraclam Bunscoile Athbhreithnithe ata leagtha síos do gach Bunscoil.

Freastalaíonn an Ghaelscoil ar dhaltaí ón Aonach agus ó na ceantair máguaird

Sásaíonn an Ghaelscoil clanna go bhfuil suim acu sa Ghaeilge agus sa chultúr go háirithe

Tá an Eaglais Chaitliceach ina patrún ar an nGaelscoil ach ta fáilte roimh baill de gach Creideamh chun freastail ar an scoil.

In Aonach Urmhumhan, tá an t-ádh linn gur féídir le páistí oideachas iomlán trí Ghaeilge a bhaint amach - ag dul ón Naíonra ar aghaidh don Ghaelscoil. É sin ráite, nuair a chríochnaíonn na daltaí sa ghaelscoil, tá siad lán ullmhaithe chun freastail ar aon iarbhunscoil.

Tá éide scoile agus culaith spóirt ag an nGaelscoil

Ar na háiseanna atá ar fáíl sa Ghaelscoil tá:

Seomraí ranga fairsinge le leabharlanna agus ríomhairí, halla tionóil, limistéir shúgartha, cúirt liathróide agus páírc imeartha.

Introduction

Gaelscoil Aonach Urmhumhan offers your child a holistic bilingual education following the revised Primary School Curriculum designed for all National Schools.

The Gaelscoil serves children from Nenagh and surrounding areas.

The Gaelscoil particulalrly suits families with a real interest in Gaeilge and Irish culture

The Gaeilscoil is under the patronage of the Catholic Church but members of all religions are welcome to attend the school.

In Nenagh, we are very lucky to have the facility where children can receive an education through the medium of Irish from the Naíonra at pre-school level to the Gaelscoil Primary school.

When children finish at the Gaelscoil, their bi-lingual education prepares them excellently to attend any secondary school.

The Gaelscoil has a school uniform and track suit.

Facilities at the Gaelscoil include:

  • spacious classrooms with libraries and computers
  • resource rooms
  • sports and assembly hall
  • play areas
  • a ball court and playing field.
Imeachtaí is Déanaí
Lún
26 2021
Scoil ag athoscailt
D.Fómh
25 2021
Scoil dúnta: Briseadh Téarma
Noll
22 2021
Scoil ag dúnadh ar 12:00
Ean
06 2022
Scoil ag athoscailt: Lá iomlán
Teagmháil linn
Teagmháil / Contact
Gaelscoil Aonach Urmhumhan,
Bóthar Naomh Chonlain
an tAonach
Co. Thiobraid Árann
E45AK02

067 33509

Suíomh / Location
© 2021 Gaelscoil Aonach Urmhumhan