Eolas / General Information

Eolas faoin nGaelscoil

Bíonn daltaí dátheangach agus iad an-óg

Baineann daltaí taitneamh as oideachas comhoideachais

Tá daltaí faoi chúram oidí díograiseacha a úsáideann modhanna teagaisc nua-aimseartha agus iad ag múineadh na n-ábhar atá ar an gcuraclam

Forbaíonn daltaí céannacht Ghaelach, rud atá chomh tábhachtach sin san domhan nua-aoiseach.

Sport:

 • Cispheil, Iománaíocht, camógaíocht, snámh, peil, leadóg agus hocaí. Múineann na hóidí le cabhair ó theagascóirí saineolaícha

Ceol:

 • Múintear clár ceoil do gach rang agus múintear an fheadóg stáín ó Naíonáin Shinesearacha ar aghaidh.
 • Tá Cór scoile agus Banna Ceoil Scoile ag an nGaelscoil freisin.
 • Tá ceachtanna piano roghnacha ar fáil chomh maith.

Rince Gaelach:

 • Múintear rince gaelach do gach rang don taispeántas bliantúil

Ceolchoirm Scoile:

 • Bíonn ceolchoirm scoile bhliantiúl do gach rang ach rang na Sacramintí

Ríomhairí:

 • Múintear ríomhairí do gach rang

Fraincís:

 • Tosaítear Fraincís i Rang na Sínsear agus leantar leis

Ealaín agus Ceirdeanna:

 • Bíonn réímse leathan d'Ealaín agus de cheirdeanna á dhéanamh ag na daltaí.

Imeachtaí Eile:

 • Cócaireacht, Garraíodóireacht, Turais Scoile , rannphairtíocht i go leor comórtas.

Ranganna Breise:

 • Eagraítear ranganna breise seachchurclaime roghanacha i ndiaidh am scoile gach lá.

Gaelscoil Aonach Urmhumhan

Children are bilingual at an early age

Children enjoy a co-educational education

Children are taught by enthusiastic and committed teachers who engage in modern teaching methods in teaching all subjects on the curriculum

Children develop a strong Irish identity, so important in a modern world

Teagmháil linn
Teagmháil / Contact
Gaelscoil Aonach Urmhumhan,
Bóthar Naomh Chonlain
an tAonach
Co. Thiobraid Árann
E45AK02

067 33509

Suíomh / Location
© 2024 Gaelscoil Aonach Urmhumhan