Bord Bainistíochta / Board of Management

Bórd Bainistíochta, Gaelscoil Aonach Urmhumhan

Is iad seo na Baill ar an mBord Bainistíochta na Gaelscoile: 2020

Pádraic Ó Curraoin, Cathaoirleach, & Ionadaí an Easpaig

Máire Uí Mhurchú, Cisteoir & Ionadaí an Easpaig

Tom Ó Beoláin, Oifigeach Sláinte agus Sábháilteachta, & Ionadaí na dTuismitheoirí

Áine Nic Carthaigh, Ionadaí na dTuismitheoirí

Bairbe Ní Fhearaíl, Ionadaí an Phobail

Melanie Scott, Ionadaí an Phobail

Úna Ní Choileáin, Ionadaí na Múinteoirí

Brid Uí Shlatara, Príomhoide agus Rúnaí an Bhoird Bhainistíochta

Déanann an Bord Bainistíochta bainistiú ar an scoil thar ceann an phátrúin agus tá sé freagrach don phátrún agus don Aire. Ní mór don Bhord seasamh le sainspiorad (éiteas) na scoile agus tá sé freagrach don phátrún as a leithéid a dhéanamh. Tá an príomhoide freagrach as bainistíocht laethúil na scoile, agus as treoir a thabhairt do mhúinteoirí agus do bhaill foirne eile na scoile agus tá sé/sí freagrach don Bhord as an mbainistíocht sin.

The Board of Management manages the school on behalf of the patron and is accountable to the patron and the Minister. The Board must uphold the characteristic spirit (ethos) of the school and is accountable to the patron for so doing. The principal is responsible for the day-to-day management of the school, including providing guidance and direction to the teachers and other staff of the school and is accountable to the Board for that management.

Imeachtaí is Déanaí
Noll
14 2023
Lá Inseirbhíse
Noll
25 2023
Scoil dúnta: Saoire na Nollag
Feabh
05 2024
Scoil dúnta: Lá Saoire Baince
Feabh
15 2024
Scoil dúnta: Briseadh Téarma
Már
18 2024
Scoil Dúnta: Lá Saoire Bainc
Teagmháil linn
Teagmháil / Contact
Gaelscoil Aonach Urmhumhan,
Bóthar Naomh Chonlain
an tAonach
Co. Thiobraid Árann
E45AK02

067 33509

Suíomh / Location
© 2023 Gaelscoil Aonach Urmhumhan