Baile / Home

Cad is tumoideachas ann?

Ciallaíonn an tumoideachas córas ina mhúintear gach ábhar trí theanga shonraithe amháin. I gcás na scoileanna lán-Ghaeilge is í an Ghaeilge teanga thumtha an chórais. Is í an Ghaeilge meán cumarsáide agus teagasc na scoile.

Is ionann an Ghaeilge agus teanga oibre na scoile. Leanann daltaí i scoileanna lán-Ghaeilge an gnáth-churaclaim scoile mar atá leagtha síos ag an Roinn Oideachas agus Scileanna ó dheas nó an Roinn Oideachais ó thuaidh. Baintear amach líofacht iomlán sa Bhéarla agus sa Ghaeilge tríd an chóras seo.

Tá múnlaí éagsúla den tumoideachas á gcleachtadh go hidirnáisiúnta. Faoi láthair tá múnlaí chomhchosúla den tumoideachas á gcleachtadh sna scoileanna lán-Ghaeilge, bunaithe ar an dea-chleachtas idirnáisiúnta.

What is Immersion education?

In the immersion education model pupils learn all subjects through the medium of a designated language. In Irish-medium schools, Irish is the language through which all subjects are taught and all communication is conducted.

Irish becomes the working language of the school. Pupils attending an Irish-medium school follow the standard curriculum as laid out by the Department of Education and Skills in the south or the Department of Education in the north. Through the immersion system, pupils achieve a high level of fluency in both English and Irish.

Various models of immersion education are practiced internationally. Similar models, based on international best-practice are practiced in Irish-medium schools.
Ar son Muintir na Gaelscoile, ba mhaith liom, Inez Uí Éanáin, Príomhoide, fáilte a chur go dtí an suíomh gréasáin seo. Tá súil agam go mbainfidh tú idir taitneamh agus tairbhe as an eolas agus léargas seo ar shaol na Gaelscoile.

Tá sé mar sprioc againn go mbeidh an suíomh seo mar nasc idir scoil agus baile, idir scoil agus ár gcairde is ár ngaolta ó chian is o chóngar. Tairgíonn Gaelscoil Aonach Urmhumhan oideachas dátheangach cruthanta do do pháiste leis an gCuraclam Bunscoile Athbhreithnithe ata leagtha síos do gach Bunscoil.
Is Gaelscoil Chaitliceach í seo, a sholáthraíonn timpeallacht shlán shábháilte do gach duine, chun tacú le forbairt foghlama agus múineadh; oiriúnach do phearsantacht ar leith gach duine aonair.

Is í an Ghaeilge an teanga cumarsáide na scoile, agus cuirimid fíor-fáilte roimh tuismitheoirí agus cuairteoirí a labhraíonn Gaeilge linn. Is beatha teanga í a labhairt!

Tabharfaidh na leathaigh seo sampla den chineál oibre a bhíonn ar siúl sa scoil idir obair churaclaim, ceol agus spórt.

Is iad na daltaí cúis na scoile, agus is páistí den scoth iad na daltaí sa scoil seo, le tuismitheoirí atá lán de thacaíocht dóibh acu.

Tá foireann múinteoirí den scoth againn sa scoil, a oibríonn go dian dícheallach ag tabhairt oideachas iontach do na daltaí.

Tugann Coiste na dTuismitheoirí an-tacaíocht do na himeachtaí scoile éagsúla a bhíonn ar siúl againn freisin

Imeachtaí is Déanaí
Lún
26 2021
Scoil ag athoscailt
D.Fómh
25 2021
Scoil dúnta: Briseadh Téarma
Noll
22 2021
Scoil ag dúnadh ar 12:00
Ean
06 2022
Scoil ag athoscailt: Lá iomlán
Teagmháil linn
Teagmháil / Contact
Gaelscoil Aonach Urmhumhan,
Bóthar Naomh Chonlain
an tAonach
Co. Thiobraid Árann
E45AK02

067 33509

Suíomh / Location
© 2021 Gaelscoil Aonach Urmhumhan