Nuacht 20.03.20

20-Márta-20
Nuacht 20.03.20

A Thuismitheoirí, a Chairde,

Beannachtaí an Earraigh oraibh!

Leis an scoil fós dúnta de réir na Roinne, Tá súil agam go bhfuil sibh agus bhur gclainnte chomh maith ar fónamh agus is féidr, agus ag tabhairt aire dá chéile. As GAU remains closed, following Department guidelines,I hope that you and your families are as well as can be expected, and taking good care of one another.

Ag an am seo, tá na fhoireann ag obair ón nmbaile nó ón scoil, más gá. Ag leanúint ar aghidh le cumarsáid a choimead libh, táimid ag obair ar phleananna agus polasaithe, a bheidh iontach cabhrach nuair a fhillfimid ar ais. The staff continues to work from home, and school, where necessary. Along with keeping in contact with you, we are continuing to work on plans and policies which will be of great benefit when school returns to normal.

Bhíomar le bheith i mbun traenála don Churaclam Teanga, le gá don scoil a dhúnadh, ach anois, táimid ag tabhairt faoi arlíne. We would have been due to undertake staff training on the Language Curriculum, which the school would have been closed for, and this we are doing online.

Tá súil agam go bhfuil an obair a leag na múinteoirí amach do bhur bpáistí ag dul ar aghidh go sásúil. Mar atá molta dúinn go léir, tá sé tábhachtach go leanfaimis clár ama rialta, le meascán imeachtaí i rith an lae, ó obair scoile go himeachtái lasmuigh agus spórt, ó chluichí boird, cártaíagus spraoicheisteanna, go healaín, ceardaíocht, ceol, eolaíocht, tógáil, cócaireacht, dfé, agus aon rud eile as a mbaineann sibh sult!
I hope that the work your children have been given is going well, and, as recommended for us all, that they are following a regular timetable with a good mix of activities, from schoolwork to outdoor activities and sport, from board games, cards, and quizzes, to art, craft, music, science, construction, cookery, diy , and anything else that they and you enjoy!

Tá fáilte romhaibh cumaraais a dhéanamh le héinne again le ríomhphost na scoile. Is féidir grianghrafanna obair bhur bpasití a sheol;adh chopm,h maiht, ma chabhraíonn sé libh mar thacaíocht! Please feel free to communicate with any of us, though the school email: oifig@gaelscoilau.ie, and just put the staff person's name in the subject box. You can send pictures of your children's work - it may give you support!

Ceangailte anseo, feicfidh sibh an dul chun cinn leis an tionscnamh ealaíne sa Halla Mór, le Caroloine Conway, agus an scéim 'Ealaíontóir sa Bhunscoil'. Deor Caroline gur féidir leis na páistí ó Rang a 1-6, na dialanna ealaíne atá acu a leanúint ar aghaidh, agus go mbeidh sí lán-sasta a smaointe a fheiceáil ar ball. Attached, you can see the progress made with our art project, under the scheme ' Artist in Primary School'. Caroline says that the children from Rang a 1-6, are welcome to continue with their visual diaries, and that she will be looking forward to seeing their art ideas when we all return.

Mar sin, leanaigí le bhur bpáistí leis na moltaí ó thaobh aire a thabhairt daoibh fein agus baill an phobail, ar mhaithe le gach duine. So, please continue, with your children, to take good care of each other, and those in our community
Coimeadaigí suas ard-chaighdeán de scaradh sóisialta. Keep up excellent social distancing.
Déanaigí iarracht dea-chleachtas a thosnú leis an lámh níos laige a úsáid do dhoirse a oscailt srl, mar ní chuirfimid an lámh seo suas chuig ár n-aghaidheanna chomh minic sin, in aon chor. Try to spread good practice in using one's less-dominant hand on all door handles, in bathrooms, on surfaces, picking up things etc, as we are all much less likely to touch our faces with this hand!
Agus an ceann is mó - Leanaigí leis na lámha a choimead nite - Here is verse 2 of 'Beidh Aonach Amárach' attached, for you all to continue to practise as you wash!
Beidh Aonach Amárach
Beidh aonach amárach i gContae an Chláir.
Beidh aonach amárach i gContae an Chláir.
Cé mhaith dom é, ní bheidh mé ann.
Curfá:

'S a mháithrín, an ligfidh tú chun aonaigh mé?
'S a mháithrín, an ligfidh tú chun aonaigh mé?
'S a mháithrín, an ligfidh tú chun aonaigh mé?
'S a mhuirnín ó ná héiligh é.
Níl tú a deich nó a haon déag fós.
Níl tú a deich nó a haon déag fós.
Níl tú a deich nó a haon déag fós.
Nuair a bheidh tú trí déag beidh tú mór.
Curfá

Leanfaimid ar aghaidh le teagmháil a choimead libh, a Chairde, agus fanaigí slán.

Le mórmheas, Inez Uí Éanáin

Seachtain a dó, Gaelscoil Aonach Urmhumhan, Ealaíontóir sa Bhunscoil - Caroline Conway.pdf

Imeachtaí is Déanaí
Aib
03 2020
Taispeántas Rince - do gach rang
Aib
03 2020
Laethanta Saoire na Cásca
Aib
25 2020
Cóineartú @ 11am
Bealt
04 2020
La Saoire Baince
Bealt
16 2020
Fleadh na Chontae
Teagmháil linn
Teagmháil / Contact
Gaelscoil Aonach Urmhumhan,
Bóthar Naomh Chonlain
an tAonach
Co. Thiobraid Árann
E45AK02

067 33509

Suíomh / Location
© 2020 Gaelscoil Aonach Urmhumhan