Tionól

Maidin Dé hAoine ag a 9 a cholg bíonn fuadar faoi na páistí i nGaelscoil Aonach Urmhumhan – cen fáth ? Bíonn tionól sa Halla Nua trí uaire i rith na míosa – ceann amháin do na bunranganna, ceann eile do na h-ard ranganna agus bailíonn said le chéile uair amháin sa mhí.

Cad a tharaíonn ag Tionól ? - bronntar duaiseanna ar na páistí a bhíonn ag déanamh sár-iarracht leis an nGaeilge, le obair scoile agus obair baile srl agus bíonn crannchur don Ghradam na Gaeilge idir an ceathrar a fhaigheann an duais “ar fheabhas” don Ghaeilge.

Léiríonn na ranganna éagsúla dramaí beaga/rannta/amhráin agus bíonn paidireacha agus iomainn againn agus críochnaímid le Amhrán na bhFiann ag canadh go binn agus ag ardú an díon!

Friday morning at 9 o clock, the Gaelscoil pupils can be seen scurrying and hurrying – Why?

Three times every month we have Tionol or Assembly in the Halla – once for the junior classes, once for the senior classes and once for all the classes together.

What happens at Tional? – prizes or stickers are given to the children who make a great effort with Gaeilge, school-work, etc and a draw is held between the four children who receive “ar fheabhas” for Gaeilge for the Plaque. The children perform little sketches, rhymes, songs and we say prayers and sing hymns. We finish with “Amhran na bhFian” lifting the roof with the sweet voices.

 

 

 

© 2014 Gaelscoil Aonach Urmhumhan