Polaisí Peannaireachta

Fís:
Go mbeadh peannaireacht soléite líofa le stíl pearsanta ag na páistí

Aidhmeanna:
Go mbeidh na páistí in ann na litreacha a dhéanamh i gceart
2. Go ndéanfaidh na páistí a gcuid litreacha ar thomhas ceart
3. Go gceanglóidh na páistí a bpeannaireacht go hiomlán ó Rang a 3 ar aghaidh
4. Go mbeidh peannaireacht soléite, néata ag na paistí
5. Go mbeidh stíl pearsanta ag na paistí
6. Go mbeadh peannaireacht na bpáistí líofa chun gur féidir peannaireacht a choinneáil ar bun ar thréimhse áirithe
7. Go bhfoghlaimeoidh na páistí conas scríobh le peann tobair ó Rang 4 ar aghaidh, ach go leanfaidh siad le peann luaidh le Mata
8. Go mbeidh cead ag na páistí i Rang a 6 scríobh le ‘biro’ ón gCáisc ar aghaidh chun cleachtadh a thabhairt dóibh le hard-chaighdéan a choiméad

Cur i bhFeidhm:

Rang Leabhar & Cóipleabhar Clár na Bliana
Naíonáin Shóisir:
Just Write A
 1. Patrúin neamhfhoirmúla
 2. Patrúin bunaithe ar na litreacha
 3. Clann 1: c o a d g q
  Clann 2: i r n m j u y p
  Clann 3: l t h b k
  Clann 4: v w x z e s f
 4. Aird ar
  i) litreacha déanta i gceart agus
  ii) eireaball cinnte ar na litreacha áirithe
Naíonáin Shínsear:

Around Up and Down

Cóipleabhar Peannaireachta: B2

Na Cinnlitreacha
Patrúin cheangailte

Aird ar i) Tomhas na litreacha
ii) Cur i láthair néata

Rang 1:  

Téascleabhar: Write on, Introductory Book


Cóipleabhar Peannaireachta: B2

Conas gach litir a cheangailt. Cleachtadh ar fhocail agus abairtí a scríobh le peannaireacht cheangailte.

Tús a chur leis na Cinnlitreacha ceangailte
Aird ar

i) na litreacha beaga – (ní bheidh na cinnlitreacha le déanach ach sa leabhar saothair

ii) na litreacha a athraíonn ó pheannaireacht phriontaílle go peannaireacht cheangailte

Rang 2:    
Rang a 2: Téascleabhar: Write On – Cursive Handwriting Workbook
Cóipleabhar Peannaireachta: B4

Clár nua: Na Cinnlitreacha a cheangailt


Aire ard do i) Tomhas na litreacha
ii) Cur i láthair deas néata

Rang 3:   

Rang a 3: Téascleachar: Write On – Cursive handwriting Follow-Up Workbook


Cóipleabhar Peannaireachta: B4

Clár: Cleachtadh ar pheannaireacht cheangailte agus cur i láthair
Rang 4:  
Rang a 4:
Cóipleabhar Peannaireachta: B4
Clár Peannaireacht cheangailte a chleachtadh trí rogha ón líosta seanfhocail & rabhlóga ar an leathanach thall a scríobh agus a fhoghlaim. Ag cur tús le scríobh le peann tobair
Rang 5:
Rang 5 & 6
Cóipleabhar Peannaireachta: B4 do pháistí laga sa pheannaireaacht
Clár: leanúint leis na seanfhocail agus rabhlóga
Rang 6: Cáisc ar aghaidh: Peannaireacht le biro chomh maith
 
Rang 4,5,& 6: Peann tobair agus peann scriota ag gach páiste

De ghnáth, tugtar peannaireacht mar obair bhaile mar is rud éasca le déanamh go neamhspléach.

 

© 2014 Gaelscoil Aonach Urmhumhan