Mála Leabhair / Book Bag


• Bíonn málaí leabhair ag na páistí ó Rang Naíonáin Shóisír go Rang a 6, do leabhair léitheoireachta Gaeilge agus Béarla. Léann na páistí na leabhair seo sa bhaile, agus ar scoil ag ‘Am Sala’ – stop agus léigh anois.

Every child in the school has a Mála Leabhair for Irish and English reading books. The children read these books at home, and at school during ‘Dear Time - drop everything and read.


• Cothaíonn an léitheoireacht seo líofacht léitheoireachta ins na páistí, a chabhraíonn go mór lena dtuiscint léitheoireachta agus a suim i léitheoireacht.

This reading nurtures reading fluency in the children, which really helps their comprehension and their interest in reading.


• Spreagann sé a bhféin-mhuinín, agus cuireann sé feabhas ar a litriú agus scríbhneoireacht chruthaitheach chomh maith.

It motivates them, helps their self-confidence, and improves their spelling and creative writing.


• Ag tús Naíonáin Shóisir, léann sibh na leabhair sa Mhála Leabhair don bpáistí, ach go luath, bíonn na páistí in ann a leabhair fhéin shimplí a léamh le suim agus bród.

At the beginning of Naíonáin Shóisir, you read the books in your child’s Mála Leabhair to your child, but quite soon, the children can read their books independently with interest and pride.


• Mar chuid den Obair Bhaile, ó Naíonáin Shóisir go Rang a 1, déantar léitheoireacht Ghaeilge agus Bhéarla gach ré seachtain, agus ó Rang a 2 go Rang a 6, de ghnáth, déantar Béarla tráthnóna Luain agus Céadaoin, agus Gaeilge gach Máirt agus Déardaoin. Molaimid go léafadh na páistí ag an deireadh seachtaine chomh maith, go háirithe nuair nach bhfuil Obair Bhaile acu.

As part of Obair Bhaile, from Naíonáin Shóisir to Rang a 1, Irish and English books are read every second week, and from Rang a 2 to Rang a 6, English books are usually read every Monday and Wednesday, with Irish every Tuesday and Thursday. We recommend that the children would also read regularly at weekends, especially when they don’t have Obair Bhaile.


• Bíonn bileoga sa Mhála Leabhair le bheith líonta agus sínithe agaibh gach oíche. Tá sé thar a bheith tábhachtach go dtugann sibh tacaíocht iomlán do bhur bpáistí chun léitheoireacht rialta a dhéanamh, ar mhaithe leis an bpáiste. Bíonn na bileoga seiceáilte go minic ar scoil.

There are reading record sheets in the Mála Leabhair that should be signed every evening by you. It is most important that you fully support the practice of regular reading, for your child’s good. These sheets are checked regularly at school.

 

 

© 2014 Gaelscoil Aonach Urmhumhan