Ríomhairí

Seomra Teic

Kidsmart

Interactive Whiteboards
Ríomhairí

Tá obair ríomhaireachta go han-tabhachtach san lá atá inniu ann, agus is maith is eol dúinn é sin sa scoil seo. Ta ríomhairí in úsáid ag na páistí go léir, idir sóisir agus sínsear, agus leis an mBanda Leathan sa scoil againn, tugann sé an-seans dúinn meascán de suíomhanna gréasáin a úsáid chomh maith le cláracha oideachasúla iontacha. Is iad seo na cláracha agus suíomhanna is fearr leis na ranganna:

As we are well aware, children need to know how to learn through the medium of computers in the world we live in today. Here at Gaelscoil Aonach Urmhumhan, they receive lots of opportunities to do just that. With Broadband in every classroom, and a networked system throughout the school, the children enjoy using educational software progammes, as well as working on-line.

Naíonáin Shóisir:
Google.ie chun rudaí a iniúchadh, chomh maith le Tizzy’s Toybox
Naíonáin Shínsear:
Clicker don Mhata, agus liostaí focail..
Rang 1:  
Lexia Learning System, Beir Bua, agus Google..
Rang 2:    
Teachingideas.com; funbrain.com; primarygames.com, agus Reading For Literacy…
Rang 3:   
Google; Scoilnet; agus Education.ie…
Rang 4:  
Mighty Maths; Meavas Beacon; Googleearth; BBC schools science clips.
Rang 5:
Scoilnet; Beir Bua..
Rang 6:    
Visualmathlearning.com; Nationalgeographic..
Oideachas Speisialta
Lexia, Daisy Maths, Sebran

 


 

 

 

© 2014 Gaelscoil Aonach Urmhumhan