Stair na Gaelscoile


Bhunaigh an Roinn Oideachais Bunscoil Chomhoideachais i 1989 faoin teideal Gaelscoil Aonach Urmhumhan de thoradh éileamh tuismitheoirí.

The Department of Education established a Co-educational National Schoool in 1989 called Gaelscoil Aonach Urmhumhan as a result of parental demand.

  • 1989 – Rang amháin le 25 dalta ann
  • 1996 – Scoil iomlán le hocht rang agus 200 dalta san áireamh óna Naíonáin Bheaga go Rang a Sé
  • 1997 – D’hág an chéad ghrúpa - Naíonáin Bheaga ’89 – an Ghaelscoil
  • Ó 1998 – Tá an Ghaelscoil lonnaithe I bhfoirgneamh feidhm – thótha ar Bhóthar Naomh Chonláin
  • 2005 – Halla Nua á thógáíl sa Ghaelscoil

Oibríonn an Bórd Bainistíochta, Múinteoirí agus Cúntóirí na Scoile, Coiste na dTuismitheoirí chomh maith leis na tuismitheoirí féín, i gcomhláimh lena chéíle ar mhaithe le dea-oideachas a thabhairt do na páístí ar fad.

© 2014 Gaelscoil Aonach Urmhumhan