Idirlín/ Internet Usage

OSPS

1.Relationships and Sexuality Policy

2. Substance Use Policy

3. Polasaí Frith – Bhulaíochta ar Scoil - Anti-Bullying in School Policy

4. Child Protection Statement

5. Administration of Medicines in School Policy

6. Polasaí ar Chomhionnanas i nGaelscoil Aonach Urmhumhan

Obair Bhaile / Homework

Gaeilge

Athchursáilt

Lón Sláintiúil/Healthy Lunch

Tinrimh Agus Poncúlacht/Attendance

Peannaireacht/Handwriting

 

 


Polasaithe na Scoile

 

Tá polasaithe na scoile le feiceáil ar na leathnaigh seo. Scríbhtear na polasaithe seo le cabhair ón bpríomhoide, ó fhoireann na scoile, ón mbord bainistíochta agus ó chumann na dtusimitheoirí féín.

 

School Policies

On the following pages you will see some of the schol's policies involving homes and school. These policies were devised and approved with contributions from the principal, staff, board of management and parent's association.

 

© 2014 Gaelscoil Aonach Urmhumhan