SONRAÍ TEAGMHÁLA

Cuirimid fáilte i gcónaí roimh tuairimí, moltaí faoin suíomh idirlíne seo nó faoi aon gné de ghníomhaíochtaí na scoile
Tá ár sonraí teagmhála le fáil thuasluaite ag barr an leathnaigh. Is féidir an nasc seo a roghnú chun ríomhphost a chur chugainn


oifig@gaelscoilau.ie


CONTACT DETAILS

We always welcome your comments, feedback and suggestions regarding this website or ndeed any aspect of the the school activities.
Our Contact Details are listed above in the page banner. You can also click this link to contact us via email

oifig@gaelscoilau.ie

© 2014 Gaelscoil Aonach Urmhumhan