Eolas Faoin nGaelscoil

Bíonn daltaí dátheangach agus iad an-óg

Baineann daltaí taitneamh as oideachas comhoideachais

Tá daltaí faoi chúram oidí díograiseacha a úsáideann modhanna teagaisc nua-aimseartha agus iad ag múineadh na n-ábhar atá ar an gcuraclam

Forbaíonn daltaí céannacht Ghaelach, rud atá chomh tábhachtach sin san domhan nua-aoiseach.

Sport:

Cispheil, Iománaíocht, camógaíocht, snámh, peil, leadóg agus hocaí. Múineann na hóidí le cabhair ó theagascóirí saineolaícha

Ceol:

Múintear clár ceoil do gach rang agus múintear an fheadóg stáín ó Naíonáin Shinesearacha ar aghaidh.

Tá Cór scoile agus Banna Ceoil Scoile ag an nGaelscoil freisin.

Tá ceachtanna piano roghnacha ar fáil chomh maith.

Rince Gaelach:

Múintear rince gaelach do gach rang don taispeántas bliantúil

Ceolchoirm Scoile:

Bíonn ceolchoirm scoile bhliantiúl do gach rang ach rang na Sacramintí

Ríomhairí:

Múintear ríomhairí do gach rang

Fraincís:

Tosaítear Fraincís i Rang na Sínsear agus leantar leis

Ealaín agus Ceirdeanna:

Bíonn réímse leathan d'Ealaín agus de cheirdeanna á dhéanamh ag na daltaí.

Imeachtaí Eile:

Cócaireacht, Garraíodóireacht, Turais Scoile , rannphairtíocht i go leor comórtas.

Ranganna Breise:

Eagraítear ranganna breise seachchurclaime roghanacha i ndiaidh am scoile gach lá.

 

Eolas Faoin nGaelscoil

Children are bilingual at an early age

Children enjoy a co-educational education

Children are taught by enthusiastic and committed teachers who engage in modern teaching methods in teaching all subjects on the curriculum

Children develop a strong Irish identity, so important in a modern world

 

© 2014 Gaelscoil Aonach Urmhumhan