Imeachtaí 2014-2015

Plean Aicsin '14-'15

Amhrán an Bhrait Ghlas

Seachtain an Bhrait Ghlais i Naí Bheaga

Seachtain an Bhrait Ghlais i Naí Mhóra

Seachtain an Bhrait Ghlais i Rang a 1

Seachtain an Bhrait Ghlais i Rang a 2

Seachtain an Bhrait Ghlais i Rang a 3

Seachtain an Bhrait Ghlais i Rang a 4

Seachtain an Bhrait Ghlais i Rang a 5

Seachtain an Bhrait Ghlais i Rang a 6

Imeachtaí 2013-2014

Suirbhe Cuid 1

Suirbhe Cuid 2

Suirbhe Cuid 3

Ag Sábháilt Uisce - Moltaí

Water Forum i Ros Cré

Comórtas Ealaíne eagraithe ag An Taisce

Taispeántas Naí Mhóra do Sheachtain an Bhrait Ghlais

Winnie the Pooh

Ceardlann Faoi Uisce

An Brat Glas 2014 - 2015

Seachtain an Bhrait Ghlais - rang a 6

Na Billí Uisce

Faigheann an Ghaelscoil bille uisce gach 6 mhí. Ar an mbille insítear dúinn an méid ‘cubic metre’ d’uisce a úsaideadh.

N.B
Is ionann cubic metre amháin agus 1,000 lítear!

Thógamar gach bille ina aonar agus bhí orainn a oibriú amach ó leabhar tinrimh na scoile an méid lá a bhí an scoil ar oscailt i rith an tréimhse.

Roinnemar an méid uisce ar an méid laethanta a bhí an scoil ar oscailt.


Tréimhse Ama

Tréimhse Ama An méid uisce a bhí in úsáid don tréimhse An méid lá a bhí an scoil ar oscailt don tréimhse An méid uisce an duine a bhí úsáidte don tréimhse
2010/11 2,831.7 107 13.3L
2010/11 7,552.6 76 35.1L
2011/12 2,290.9 110 11.4L
2011/12 3,228.5 70 16.1L
2012/13 2,564.0 78 12.8L
2013 4,037.7 53 20.1L
 

  • Ceadaítear -19.1L an duine (max)
  • Moltar – 11.5L an duine (don Bhrat Glas)

Tá mála sabháilt uisce istigh i ngach cistern, (HIPPO) chun an méid uisce a úsáidtear chun sruthlú a laghdú.

 

© 2014 Gaelscoil Aonach Urmhumhan