Imeachtaí 2014-2015

Plean Aicsin '14-'15

Amhrán an Bhrait Ghlas

Seachtain an Bhrait Ghlais i Naí Bheaga

Seachtain an Bhrait Ghlais i Naí Mhóra

Seachtain an Bhrait Ghlais i Rang a 1

Seachtain an Bhrait Ghlais i Rang a 2

Seachtain an Bhrait Ghlais i Rang a 3

Seachtain an Bhrait Ghlais i Rang a 4

Seachtain an Bhrait Ghlais i Rang a 5

Seachtain an Bhrait Ghlais i Rang a 6

Imeachtaí 2013-2014

Suirbhe Cuid 1

Suirbhe Cuid 2

Suirbhe Cuid 3

Ag Sábháilt Uisce - Moltaí

Water Forum i Ros Cré

Comórtas Ealaíne eagraithe ag An Taisce

Taispeántas Naí Mhóra do Sheachtain an Bhrait Ghlais

Winnie the Pooh

Ceardlann Faoi Uisce

An Brat Glas 2014 - 2015

Seachtain an Bhrait Ghlais - rang a 5

Seachtain an Bhrait Glas – Rang 5

1. Trial Eolaíochta: Rinne Rang 5 trial chun a thaispeaint conas uisce a ghlanadh. Chuireamar uisce lan de salachar (bailithe ón gairdín) i bprócaí éagsúla chun a thaispeáint an difríocht a dhéanann scagaire (filter). Sa chéad próca ní raibh aon scagaire. Sa dara phróca bhí scagaire caife. Sa tríú próca bhí scagaire caife le gaineamh. An próca leis an uisce is glaine ná an próca le scagaire caife le gaineamh.

2. Trial Eolaíochta: Cad iad na rudaí a mheascann le huisce – Intuaslagtha nó dothuaslagtha? (Soluble or insoluble) Bhí 6 phróca le salann, cré, ola, siúcra, caife agus anlann trátaí. Mhéasc Rang 5 na comhábhair le uisce te ar feadh nóiméad. Torthaí: Na rudaí intuaslagtha ná salann, caife agus siúcra. Na comhábhair dothuaslagtha ná anlann trátaí, ola agus cré.

3. Thóg Rang 5 griangrafanna chun a thaispeáint conas uisce a shábháilt. Chrochamar iad ar chlár fógra an bhrait glas leis an tamhrán na scoile.

4. Ealaín le huisce: D’úsáid Rang 5 peint le huisce chun a chuir mórthimpeall ar templéad éagsúla.

5. Ealaín le huisce: D’úsáid Rang 5 dúch marbelling le huisce chun ealaín álainn a chruthú.

6. Taispeantas ar an ríomhaire ar suíomh gréasáin an tAontas Eorpach (nascaithe le Scoilnet) chun a fhoghlaim cad a tharlíonn lenár uisce ina dhiaidh é a úsáid.


© 2014 Gaelscoil Aonach Urmhumhan