Make a Book

Junior Entrepreneur Programme

Dráma Rang a 4

Dráma Naí Mhóra

Aonach na Nollag

Eolaithe Óga

Brat Glas

Féile an Aonaigh

Tráthnóna Caife

Dogs Trust

Comórtas Luthcleasaíochta

Comórtas Peile

Term Highlights

Seamus Heaney

 

 

Tuarisic ar gCluiche Peile Gaelscoil Aonach Urmhaun in aghaidh Scoil Eoin Naofa

Scríofa ag buachaillí ó Rang a 6


Ar an 16ú de Dheireadh Fómhair 2013, an Chéadaoin seo caite, thaistlíomar go Páirc Thuam Uí Mheara don leath-chraobh an chomortais scoile peile Tiobraid Árann Thuaidh. Bhíomar tar éis cluiche iontach a bhuachaint in aghaidh Scoil Cill Ruadháin roimhe sin, agus bhí sceitimíní áthais orainn.

Chuamar amach ar an bpáirc le fonn chun an cluiche mhór a imirt. Tar éis focail mholta ó David, Inez, Emmet agus ár gcaptaen Callan, chaith Christy an liathróid isteach. Bhíomar beagáinín neirbhíseach, ach le cúl agus trí chúilín ag Manus sa chéad sé nóiméad, bhí tús maith thuas ar an gclár againn.

Bhí Rory ag déamamh sár-jaib ar a n-imreoir an-mhaith, agus Brendan láidir agus díograiseach sna cúlaithe chomh maith. Ansin fuair Ros Cré cúilín agus d’ardaigh siad a gcluiche! Ach le hobair mhaith I lár na páirce ag Cian d’imigh an liathróid suas an pháirc arís agus fuaireamar cúilín agus cúl eile. Fuair Conor Mac buile agus leagadh é, ach bhí sé ag imirt chomh maith, níor theastaigh ó éinne go mbeadh ar an bpáirc a fhágáil. D’eirigh se arís agus lean na peileadóirí iontacha na Gaeilscoile ag imirt sár-chluiche.

Bhíomar ag rith ar luas lasrach le pasanna agus ciceanna ag obair go hiontach agus fuaireamar 3 chúilín eile roimh leath am, ach chríochnaigh an chéad leath le cúilín ó mhuintir Ros Cré, agus an scór ná 2-7 do 2 chúilín. D’oscail Eoin Naofa an dara leath le dhá chúl anuas ar a chéile. Bhí ár gcroíthe inár mbéil, mar ní raibh mórán idir an 2 fhoireann ansin! Níor ligeamar ár gcinn dul faoi. Ansin le sábháil Eoghan den scoth, thóg Michael an liathróid suas arís agus ní raibh sé ró-fhada go raibh an liathróid sa chúl ag an Ghaelscoil arís.

Bhí Adam agus Fionn ag obair go dian ar a n-imreoirí, agus d-éirigh thar barr leo! Fuaireamar cúl eile ón gcaptaen, agus tháinig Megan, Conor Ó, Daragh, Anthony, Danny, Rory Ó ar an bpáirc. Leis an ghrian ag scoilteadh na gcloch, lean an cluiche ar lán luas go dtí an fhead deireannach. Fuaireamar cúilín eile agus Ros Cré cúl agus cúilín, ach bhí an bua ag an Ghaelscoil gan aon dabht, 5-9, do 3-4. Bhí rí-ra raic agus ruaille buaille againn ar an bpáirc le céiliúradh, agus ghlaoamar Conor Mac mar laoch an imeartha. Mhol Inez agus David sinn don chluiche den scoth, agus bhí áthas an domhain ar gach éinne. Mhol an múinteoir ó Ros Cré sinn go hard agus ghuí sé gach rath orainn sa chraobh. Bhíomar an-bhuíoch do na tuismitheoirí a tháinig chun tacaíocht a thabhairt duinn ar an lá.


Tá súil againn go mbeidh biseach ar Níosa agus Mark chun taistil linn Déardaoin don chraobh, agus go n-éireoidh linn an bua a bheith againn arís chun craobh an chontae a shroichint i Staid Sempel I Mí na Samhna. Gaelscoil A.U abú!


Buachaillí Rang 6

 

 

© 2014 Gaelscoil Aonach Urmhumhan