Comórtas Eolaí na nÓg 2013

Níl Cadhnraí Iniata

Chaith Rang 4 mí na Nollag agus mí Eanáir ag déanamh tionscadail eolaíochta
bunaithe ar fhuinneamh cadhnraí agus ceallraí. D’fhoghlaim Rang 4 faoin dochar gur féidir le cadhnraí agus ceallraí a dhéanamh don timpeallacht. D’aimsigh siad go ndéantar an dochar is mó don timpeallacht nuair a chaitear cadhnraí nó ceallraí in-athluchtaithe sa ghnátharaid bhruscair. Tá sé seo fíor de bharr na gceimiceán éagsúil a bhíonn iontu.

Toisc gur aimsir na Nollag a bhí i gceist, dhear agus chruthaigh Rang 4 réimse bréagán a bhí in ann gluaiseacht, as a stuaim féin, gan úsáid cadhnraí nó ceallraí. D’úsáideadh fuinneamh gaoithe, fuinneamh meicniúil, fuinneamh leaisteach, fuinneamh statach, agus rl, sa phróiseas seo.

Cuireadh suirbhé ar ranganna 1-6 tar éis na Nollag chun méid na gcadhnraí i mbronntanais Nollag na bpáistí a thomhas. An toradh is suimiúla a nochtaigh an suirbhé ná gurb iad cadhnraí agus ceallraí in-athluchtaithe an céatadán is mó cadhnraí a bhí ar fáil sna bronntanais Nollag.

Tar éis na n-ullmhúchán agus an taighde go léir, d’fhreastail Rang 4 ar Thaispeántas na nEolaithe Óga (Primary Science Fair) ar Aoine an 11 Eanáir 2013 chun a dtionscadal a chur os comhair an phobail. Bhaineadar an-taitneamh agus tairbhe as an lá iontach sa RDS.

 

 

© 2014 Gaelscoil Aonach Urmhumhan