Oscailt an Seomra Teic

Cuairt Michael Lowry T.D.

EU on our Doorstep

Spraoi sa Sneachta

Nollaig 2010

Cuairt an Choirn

Match Reports

Cuairt Alan Kelly MEP

Cuairt Seán Óg Ó hAilpín

Banna an Airm

An Pottadóir

EU on my Doorstep

I Mí Dheireadh Fómhair d'inis Muinteoir Orla dúinn faoi chomórtas griangrafada. An téama a bhí ann ná "Europe on our Doorstep". Bhí ar an ngriangraf a bheith tógtha sa cheantar áitiúl agus nasc a bheith ann leis an EU. Bhí suim ag alán daoine i Rang a 6 sa chomórtas. Faoi dheireadh chuir seisear isteach ar an gcomórtas in ár rang. Bhí orainn cur síos ar an ngriangraf a sholáthar laistigh de cúig fhocail déag - cá raibh an griangraf tóghta agus cad atá ann.

Seachtain ina dhiaidh sin tháinig a dea-scéal go raibh beirt bhuaiteoir sa scoil. Nuair a luaigh Múinteoir Orla ainmneacha na mbuaiteoirí, bhíomar ar bís.

Fuaireamar cuireadh dul go Baile Átha Cliath chun freastal ar an mbronnadh na nduaiseannna in Mí na Nollag. Bhí dáréag buaiteoirí ar fud na hÉireann agus rinneadh féilire na bliana ina raibh ár ngriangrafanna curtha i gcló - ceann do gach mí.

Chuaigh an beirt againn suas go Baile Átha Cliath lenár dtuismitheoirí. Chuamar go dtí an European Union House i Sráid Dawson. Chuir siad fáilte mór romhainn. Fuaireamar go léir teastas agus ana chuid cóipeanna den fhéilire. Bhí bród an domhain orainn go háirithe sna laethanata ina dhiaidh sin ag tabhairt amach na féilirí don ár gcairde, ngaolta agus múinteoirí na scoile.

 

 

 

 

© 2014 Gaelscoil Aonach Urmhumhan