Oscailt an Seomra Teic

Cuairt Michael Lowry T.D.

EU on our Doorstep

Spraoi sa Sneachta

Nollaig 2010

Cuairt an Choirn

Match Reports

Cuairt Alan Kelly MEP

Cuairt Seán Óg Ó hAilpín

Banna an Airm

An Pottadóir

Cuairt Alan kelly mep

Tháinig Alan Kelly M.E.P. ar chuairt chuig an nGaelscoil ar an 15ú lá de mhí Dheireadh Fómhair chun caint leis na bpáistí. Rinne Alan cur síos ar a ról san Aontas Eorpach. Conas a oibríonn an Phairlimint ann, nach bhfuil aon argóint i gceist ach caitheann siad an cuid is mó den am ag vótáil ar rudaí.

Tá alán taisteal i gceist sa phost sin agus caithfidh sé éirí go han luath gach maidin Dé Luain chun taisteal go Baile Átha Cliath agus eitilt ar aghaidh go dtí an mBruiséil chun a suíochán a ghlacadh ansin.

Chuir sé in iúl dúinn tionchar agus leas an Aontais sa cheantas áitiúl seo - an t-airgead atá caite ar an motor bhealach nua, an obair fheabhais ar an líne iarnróid, na deontais a fhaigheann comhlachtaí nua agus feirmeoirí na háite.

Labhair Alan faoi na dlíthe Eorpacha, an Chúirt Eorpach, cearta daonna a chosaint, conas a dhéanann tíortha eile iarratas chun a bheith ina mball den Aontas & rl.

Chuir na daltaí alán ceisteann ar Alan agus bhí sé an-mhacánta agus iad a fhreagairt - conas a mhothaíonn sé ag fágáil a chlainne taobh thiar, an pá a fhaigheann sé, cén aois é, conas a roghnaíodh é mar iarrathóir don toghachán Eorpach

Ag an deireadh thug Alan brat na hEorpa don scoil agus peann do gach dalta. D'fhoghlaim na daltaí an-chuid eolais ón gcuairt agus bhaineadar an-taitneamh as.


© 2014 Gaelscoil Aonach Urmhumhan