An Nollaig 2008

Bronntanais na Nollag

Dráma Rang Lúsaí

Dráma rang 3

Cuairt Daidí na Nollag

Tithe Altranais

Ealaín na Nollag

An Banna Cheoil

An NollaigIs am gnóthach, speisialta é an Nollaig i gcónaí i nGaelscoil Aonach Urmhumhan.Céiliúrimid an ócáid sna ranganna, ag an tionól le taispeántais éagsúla agus ag maisiú na scoile chun teachtaireacht na Nollag a mhíniú. Is brea linn cuairt a thabhairt ar na háiteanna timpeall an bhaile ina bhfuil sean daoine chun deis a bheith acu éisteacht le carúil, paidireacha agus chun labhairt leo. Bhíomar sna Tithe Altranais, an Ionad Laethiúil agusTeach Naomh Chonlain agus is breá leis na seandaoine an comhluadar agus an comhrá. O am go chéile chanamar carúil ar na sraideanna agus sna hOifigí Poiblí agus bhí airgead bailithe do na carthanachta áitiúla. Gach ré bliain bíonn céiliúradh speisialta sa séipéal le gach rang ag glacadh freagracht don ghnéithe éagsula i rith an Aifrinn.


Christmas is always a special and very busy time in Gaelscoil Aonach Urmhumhan. We celebrate the occasion in the classroom, at Tionol with various performances and decorating the school to highlight the message of Christmas. We enjoy visiting the various premises in the town visiting the Senior Citizens, allowing them to listen and enjoy Christmas Carols, prayers etc and talking and chatting to them. We have visited the three nursing homes, the Day Care Centre and St Conlon’s Home and the elderly really enjoy the company and conversation. On different occasions we have gone Carol-singing on the streets and in the Public Offices where we have collected money for local charities. Every second year we have a special celebration in the church with each class partaking in different parts of the Mass.


 

 

 

 

 

© 2014 Gaelscoil Aonach Urmhumhan