Nuacht Litir 1 - Mean Fómhair 2009

Nuacht Litir 2 - Deireadh Fomhair 2009

Nuacht Litir 3 - Samhain 2009

Nuacht Litir 4 - Nollaig 2009

Nuacht an Chéad Téarma 2009

Nuacht Litir 5 - Eanair 2010

Nuacht Litir 6 - Feabhra 2010

Nuacht Litir 7 - Márta 2010

Nuacht an Dara Téarma 2010

Nuacht ó Sheachtain na Gaeilge

Nuacht ó Sheachtain na Gaeilge


Féile an Aonaigh

D’éirigh go hiontach leis an rannphartaíocht i bhFéile an Aonaigh agsu bhí an-chuid buaiteoirí againn tríd an scoil idir na comórtais éagsúla, an Slua-Amhránaíocht, an Comórtas na hÓráide, agus an Comórtas Ealaíne. B’iontach an t-atmasféar timpeall na scoile.

Maidin Chaifé
D’eagraigh Coiste na dTuismitheoirí é seo chun aitheantas a thabhairt do Sheachtain na Gaeilge agus déanadh lóinseáil ar an suirbhé atá curtha le chéile acu agus atá imithe amach anois do na tuismitheoirí chun a tuairimí a fháil ar imeachtaí an Choiste do na blianta amach anseo!

Paráid Lá ‘le Pádraig
Bhí áthas ar mhiontir na Gaelscoile páirt a ghlacadh sa pharáid don chéad uair riamh! Leis an mBanna Ceoil ag seinm agus rinceoirí leo, bhí an-iochur ag na páistí, Coiste na dTuismitheoirí agus na Múinteoirí ann.

Spraoicheist na Scoile
Bhí an-lá againn sa Ghaelscoil chun deireadh a chur le Seachtain na Gaeilge. Le Spraoicheist bliantúil bhí an Halla lán go béal leis na páistí ar fad ó Rang 3 – 6. Le réimse ceisteanna iontach curtha le chéile ag Máirín, bhain na páistí taitneamh agus tairbhe as an ocáid!

'Buaiteoirí Spraoicheiste Seachtain na Gaeilge le Múinteoir Máirín a d'eagraigh í!'

 

 

 

© 2014 Gaelscoil Aonach Urmhumhan