Stair an Cheoil sa Ghaelscoil.

Ó bhunú na scoile seo i1989, bhí béim láidir curtha ar ghlacadh páirt agus taitneamh a bhaint as an gceol, go mórmór an ceol Gaelach. Úsáidtear an ceol mar mhodh teagaisc tabhachtach, agus tá sé fite fúite trí gach ábhar. Thar na blianta, ghlac na páistí páirt i gcomórtais agus taispeántais éagsúla anseo sa scoil, ar an mbaile agus fiú timpeall na tire – mar shampla, Slógadh, an Fhéile Scoildrámaíochta, an Fhéile Slua-amhránaíochta, Ceolchoirmeacha bliantúla, na saicriminti, um Nollag, sna tithe baltranais, agus in áiteanna poibli. Seineann na páistí meascán iontach uirlisí. Canann siad go binn, agus feicfidh tu sna leathanaigh a leanas réimse de na himeachtaí éagsúla ceoil a bhíonn ar siúl againn.

Since the school began in 1989, a strong emphasis has always been placed on participation and enjoyment of musical activities, especially traditional Irish music. Music is used as a valuable teaching tool, and is integrated through all subject areas in the curriculum. Over the years the children have participated in a wide range of competitions and performances, here at school, in Nenagh, and have, on several occasions over the years, travelled throughout the country – e.g. Slógadh, an Fhéile Scoildrámaíochta, An Fhéile Slua-amhránaíochta, annual concerts, the sacraments, Christmas activities, visits to Nursing Homes, and other public venues. The children are afforded an opportunity to play a variety of instruments and enjoy many singing activities. The following pages will highlight the wonderfully extensive musical activities that are an integral part of Gaelscoil Aonach Urmhumhan.

 

 

 

 

© 2014 Gaelscoil Aonach Urmhumhan