An Fheadóg Stáin


Ó rang naíonáin Shinsireacha ar aghaidh bíonn na páistí ag cleachtadh an fheadóg stáin agus ag cur réimse port le chéile ó rann easca go cornphíopa casta. Is cleachtadh luachmhar é ag foghlaim na notaí, an rithim ceart agus ag forbairt na scileanna éisteachta. Iarr ar do pháiste port a sheinnt duit .

 


From Naionain shinsireacha onwards all children learn and practise the tin-whistle and build up a collection of tunes from easy rhymes to lively hornpipes. This practice is valuable in learning music literacy, proper rhythm and developing listening skills. Ask your child to play a tune for you!

 

 

 

 

 

© 2014 Gaelscoil Aonach Urmhumhan