Fáilte go Súiomh Gréasáín Gaelscoil Aonach Urmhumhan

Buaiteoirí Waltons 2017!!  

Tipp Tipp Horray! ag Rang a 4

 

Leabhar na bliana

Siúlóid Orlaith  

Turas sa ghaeltacht

Turas Gaeltachta 2016 on PhotoPeach

 

Iarratas do Chomórtas Waltons

Cuairt an Airm - Cuid 1

 

Brat Glas -Brat a 4

Greadadh ar an gCeadaoin -

Táimid ag obair ar an téama “taisteal”chun an ceathrú brat a fháil. Sular chuireamar tús le Greadadh ar an gCeadaoin, tháinig Garda Shinéad chun caint leis na páistí faoi shábháilteacht ar an mbóthar. Ansin ar an 2 Nollaig, ghlac na páistí agus foireann na scoile páirt sa tionscnamh. Chuir sé gliondar croí orainn chun na páistí agus na thuismitheoirí a fheiceál ag caitheamh a seacaidí sofheicithe.

Chun níos mó eolais a fháil ar ár imeachtaí Clic anseo ->

 

 

Tosaíocht na Bliana Seo Ná an Luath thumoideachas

Cad is tumoideachas ann?

Ciallaíonn an tumoideachas córas ina mhúintear gach ábhar trí theanga shonraithe amháin. I gcás na scoileanna lán-Ghaeilge is í an Ghaeilge teanga thumtha an chórais. Is í an Ghaeilge meán cumarsáide agus teagasc na scoile.

Is ionann an Ghaeilge agus teanga oibre na scoile. Leanann daltaí i scoileanna lán-Ghaeilge an gnáth-churaclaim scoile mar atá leagtha síos ag an Roinn Oideachas agus Scileanna ó dheas nó an Roinn Oideachais ó thuaidh. Baintear amach líofacht iomlán sa Bhéarla agus sa Ghaeilge tríd an chóras seo.

Tá múnlaí éagsúla den tumoideachas á gcleachtadh go hidirnáisiúnta. Faoi láthair tá múnlaí chomhchosúla den tumoideachas á gcleachtadh sna scoileanna lán-Ghaeilge, bunaithe ar an dea-chleachtas idirnáisiúnta.

What is Immersion education?

In the immersion education model pupils learn all subjects through the medium of a designated language. In Irish-medium schools, Irish is the language through which all subjects are taught and all communication is conducted.

Irish becomes the working language of the school. Pupils attending an Irish-medium school follow the standard curriculum as laid out by the Department of Education and Skills in the south or the Department of Education in the north. Through the immersion system, pupils achieve a high level of fluency in both English and Irish.

Various models of immersion education are practiced internationally. Similar models, based on international best-practice are practiced in Irish-medium schools.

Curtha le Déanaí/Recent Updates

Féilire / School Calendar

Foireann Nua 2017-2018

Brat Glas 2016

Nuachtlitreacha

Bratach Gníomhaí Scoile

Polasaí Obair Bhaile

 

© 2014 Gaelscoil Aonach Urmhumhan